Introduktion

En boot loader er et nedskaleret Image (s.d.), som kun eksisterer med det formål at loade det rigtige image. Boot loaderen fremstilles fra Workbench’en. Boot loaderen ligger lokalt på SBC’en og loades vha. VxLoad fra SBC’ens boot-menu.
→ Wind River Workbench User’s Guide, kap. 4.4
For at boote VxWorks på SBC er det nødvendigt at oprette, builde, kopiere og eksekvere en boot loader.

Følg nedenstående procedure. Bemærk at SBC'ens nummer afgør, hvilket punkt 1 i proceduren, der skal følges.


1: Ændring af config.h for SBC686-1 til SBC686-65 (AMD netkort)

Filen config.h under BSP-installations-directory’et (\vxworks-6.6\target\config\pcPentium) skal ændres for at passe til SBC686 og udviklingshost. Find linierne herunder og foretag følgende ændringer:

Ændring 1 (valgfri)
Linien #undef INCLUDE_PC_CONSOLE ændres til #define INCLUDE_PC_CONSOLE
Hvis Ændring 1 ikke gennemføres, vil boot loaderen pr. default redirecte konsol-output til RS232, og at denne derfor vil synes ”frossen” efter at have skrevet en række punktummer på SBC’ens skærm. Tilslut evt. en hyperterminal (9600-8-1-None-None) eller benyt Workbench’ indbyggede console for at verificere korrekt boot.

Ændring 2
Linierne

#elif (CPU==PENTIUM) #define DEFAULT_BOOT_LINE \ "...."
ændres til

#elif (CPU==PENTIUM) #define DEFAULT_BOOT_LINE "lnPci(0,0)HOST-NAME:c:\\vxboot\\vxWorks h=HOST-IP-ADDRESS e=TARGET-IP-ADDRESS g=172.20.184.1 u=target pw=target tn=TARGET-NAME"

I det ovenstående erstattes HOST-NAME, HOST-IP-ADDRESS, TARGET-IP-ADDRESS og TARGET-NAME med de relevante værdier, for eksempel M4300-002, 130.225.185.244, 172.20.185.15 og SBC686-14. u=target og pw=target er specifikation af hhv. user name og password til login på FTP Server'en der benyttes til at hente et VxWorks Image

Udviklings-PC'ernes IP-adresse kan findes ved at skrive "ipconfig" ved en DOS-prompt. SBC’ernes IP-adresser kan findes her

Ændring 3:
Linien

#undef INCLUDE_LN_97X_END /* (END) AMD 79C97x PCI interface */

ændres til

#define INCLUDE_LN_97X_END /* (END) AMD 79C97x PCI interface */

Gem efterfølgende config.h.


1: Ændring af config.h for SBC686-66 og fremad (Intel netkort)

Filen config.h under BSP-installations-directory’et (\vxworks-6.3\target\config\pcPentium) skal ændres for at passe til SBC686 og udviklingshost. Find linierne herunder og foretag følgende ændringer:

Ændring 1 (valgfri)
Linien #undef INCLUDE_PC_CONSOLE ændres til #define INCLUDE_PC_CONSOLE
Hvis Ændring 1 ikke er gennemført, vil boot loaderen pr. default redirecte konsol-output til RS232, og at denne derfor vil synes ”frossen” efter at have skrevet en række punktummer på SBC’ens skærm. Tilslut evt. en hyperterminal (9600-8-1-None-None) eller benyt Workbench’ indbyggede console for at verificere korrekt boot.

Ændring 2
Linierne

#elif (CPU==PENTIUM) #define DEFAULT_BOOT_LINE \...
ændres til
#elif (CPU==PENTIUM) #define DEFAULT_BOOT_LINE "fei(0,0) :c:\\vxboot\\vxWorks h= e= g=172.20.184.1 u=target pw=target tn="
I det ovenstående erstattes med de relevante værdier, for eksempler: GX240-057, 130.225.185.244 SBC686-69, 172.20.185.68)

Udviklings-PC'ernes IP-adresse kan findes ved at skrive "ipconfig" ved en DOS-prompt. SBC’ernes IP-adresser synes at være 172.20.185.xx, hvor xx erstattes med SBC'ens nummer - 1, dvs. SBC686-69 har IP-adresse 172.20.185.68 etc. Det er dog ikke sikkert, at dette er en fast regel. Kontakt IT-afd., hvis ovenstående "regel" ikke passer.

Gem efterfølgende config.h.


2: Oprettelse af boot loader projekt

1. Start Workbench’en
2. Opret et ny ”VxWorks Bootloader Project” (File → New → VxWorks Boot Loader/BSP Project).
3. Project: Navngiv projektet. Vælg ”Next”
4. Project Setup: Sæt ”Board support package” til ”pcPentium”. Vælg "Finish".
5. Højreklik på det nyligt oprettede boot loader projekt i Project Navigator’en. Vælg ”Rebuild Project”.

3: Kopiering af boot loader til SBC686 startmenu

1. Åbn en VxWorks Development Shell (Start → All programs → Wind River → VxWorks 6.6 and General Purpose Technologies → VxWorks Development Shell
2. Skift directory til C:\WindRiver\vxworks-6.6\target\config\pcPentium\
3. Kopiér boot loader-filen ("bootrom") til diskette med kommandoen ”objcopypentium –O binary -–gap-fill=0 bootrom a:\bootrom.sys”. Bemærk! Benyt ikke copy-and-paste af ovenstående kommando ind i VxWorks Development Shell'en - det virker ikke. Skriv det selv.
4. Kopier VxLoad.com til a:\ (hvis den ikke findes på SBC)
5. Kopiér boot loader-filen fra disketten til SBC ved kommandoen ”copy a:\bootrom.sys c:\vxworks\”
6. Kopiér VxLoad.com fra disketten til SBC (hvis den ikke findes på SBC).

4: Oprettelse af nyt menupunkt i SBC686 startmenu

Hvis det ikke allerede er gjort, skal der oprettes et menupunkt i SBC’ens opstartsmenu til VxWorks.

Kopiér autoexec.bat og config.sys fra MUP-1 hjemmesiden til SBC, eller hent inspiration herfra.

Det er nu muligt at genstarte SBC, vælge menupunktet ”6. VxLoad -> VxWorks” (eller tilsvarende), og starte boot loaderen.