Libraries

Statiske Libraries

Fremstilling

Følg denne procedure til fremstilling af statiske libraries:
1. Lav et almindeligt applikationsprojekt hvori de kommende library-faciliteter buildes og afprøves
2. Lav et directory til library’et (herefter ”lib-directoryet”). Lokationen er valgfri. Kopiér alle objektfiler, der skal med i library’et, til lib-directoryet.
3. Opret en makefile i lib-directoryet med følgende indhold (erstat eksempel med rette lib/fil/directorynavne):
# This file contains make rules for building the VxWorksWrap library LIB_BASE_NAME=VxWorksWrap OBJS=Monitor.o Mutex.o Semaphore.o Thread.o Timer.o EXTRA_INCLUDE += -IC:/WindRiverClient/workspace/VxWorksOSWrappers include $(WIND_USR)/make/rules.library LIBNAME=lib$(LIB_BASE_NAME) OBJ_DIR=C:/WindRiverClient/workspace/VxOsLib LIBDIR = $(OBJ_DIR)
4. Start en VxWorks Application Development-prompt og skift til lib-directory’et. Kør herfra kommandoen make CPU=PENTIUM
5. make placerer nu output-library-filen i <installDir>/vxworks-6.3/target/usr/lib/<archA>/<cpu>/common
Anvendelse
I en applikation kan det statiske library anvendes som følger:
  1. I projektets properties angives brugen af lib-filen som et ”added lib”:
clip_image002.jpg
  1. I programmet includes libraryets header-fil.
  2. Højreklik på projektet, vælg Build…> Generate include search paths.
  3. Vælg ”Next”. Her vil header-filen optræde som ”unresolved include directory”. Vælg ”Resolve”, dernæst ”Finish”.
  4. Rebuild projektet.