Target Server og Target Connections


Indledning

Hvis imaget er konfigureret med en Target Agent kan der oprettes forbindelse til denne via en Target Server. Denne bruges efterfølgende til download af applikationer, kørsel af diagnostisceringsværktøjer som System Viewer, debugging, etc.

Proceduren forudsætter at udviklingsmiljøet er sat op jf. denne procedure.

Oprettelse af forbindelse til Target Agent

Følg nedenstående procedure for at oprette forbindelse til en Target Agent:
  1. I Remote Systems (nederst til venstre i Workbench): Højreklik > New Connection > VxWorks 6.x > Wind River VxWorks 6.x Target Server Connection. Vælg Next
  2. Konfigurér Target Server Connection med default properties - sæt target IP til 172.20.185.40. Vælg herefter "Finish"

Connect herefter den nyligt oprettede forbindelse til target. (Vælg ikon med grønt "N")